හිත්මංසල.....

විඩාබර වූ හදට විවේකී නැවතුමක්....!!

About this blog

මගෙ හිතේ වර්ණයෙන් හැඩකල මේ කවි සිත්තම....ඔබටයි...විඳින්නට...

Pages

පුදුමයකි නුඹ....

නුඹේ හිත් අහසට
එබීගෙන...
මහමෙරක් විලසින්
මා නුඹ දකින කල
නුඹට මම..
පා ගැටුණු එක
දුහුවිල්ලක් තරම් වත්
නොපෙනෙනා හැටි
අදහාගන්නටත්
පුදුමය.....


0 දෙනෙක් අදහස් දක්වලා...:

Post a Comment